Základní informace

Zařízení Domov sv. Jana Křtitele, – domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu osobám s duševním onemocněním nad 50 let věku. Služba je nabízena nejen v místní dostupnosti, ale širším regionu.
Zařízení Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. v Lysůvkách je umístěno ve dvou samostatných objektech, které se dělí na oddělení I. a oddělení II.

Upřesňující znaky cílové skupiny:

uživatel musí být starší 50 let,


 • sníženou soběstačnost a schopnost sebeobsluhy, která je důsledkem:

o chronického duševního onemocnění,

o stařecké demence či jiného typu demence,

o Alzheimerovy choroby,

o duševního onemocnění na podkladě alkoholové závislosti,

 • uživatel má potřebu pomoci a podpory z důvodu nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, který je následkem chronického duševního onemocnění, stařecké demence či jiného typu demence, Alzheimerovy choroby, duševního onemocnění na podkladě alkoholové závislosti,
 • uživatel není schopen zajistit si základní životní


 • potřeby ve vlastním domovském prostředí, potřebnou pomoc nemůže zajistit
  rodina, ani terénní sociální služba.
 • uživatelem se nemůže stát osoba:

                             - žádající o službu, kterou zařízení neposkytuje,

- vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- která z důvodů akutní infekční nemoci není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb,

- které byla zařízením vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti, smlouva o poskytování služeb sociální péče z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Lékař, který posuzuje přijetí žadatele do zařízení, může v důsledku specifik ve zdravotním stavu žadatele, odmítnou – doporučit nepřijetí žadatele. Děje se tak v souvislosti s tím, že by zařízení nebylo schopno zajistit všechny jeho potřeby vyplývající ze zdravotního stavu (např. Diabetes mellitus II. st.).
Oddělení  I.

 • Nachází se v k.ú. Frýdek-Místek, místní část Lysůvky.
 • Samostatný objekt se zahradou se nachází v centrální části Lysůvek, kde je dostatek zeleně a přírody. V bezprostřední blízkosti je katolický kostel, zahradnictví, soukromá zvířecí farma. 
 • Pravidelně zde zajíždí soukromá pojízdná prodejna potravin. 
 • Nemocnice (Rychlá záchranná služba) je v dosahu 4 km.
 • Ze zařízení je výhled na panorama Beskyd s Lysou horou, Palkovické hůrky a přehradu Olešná. 
 • Souběžně s místní komunikací probíhá rychlostní komunikace R48 Český Těšín – Olomouc.
 • Autobusová zastávka MHD a příměstských linek je v dosahu cca 500 m, čímž je zde dobrá  dopravní obslužnost zejména pro návštěvníky.

Oddělení II.

 • nachází se v  blízkosti centra obce Sviadnov, která bezprostředně sousedí se statutárním městem Frýdek-Místek,
  kdy dochází k propojení autobusovou MHD.

 • Autobusová zastávka MHD a příměstských linek je v dosahu cca 500 m, vlakové nádraží stanice Lískovec je pěšky cca 15 minut.