Odkaz na mimořádné opatření Krajské hygienické stanice MSK

http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_08.pdf

Důležitá informace je, že dochází k okamžitému zákazů návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám  v pobytové formě a také ve zdravotnických zařízeních

Marcel Sikora

náměstek primátora

Statutární město Frýdek-Místek

+420 558 609 120

 

Informace ohledně návštěv viz níže nebo na telefonu u p. Čelinské Terezy 733 180 402
Vítáme Vás na stránkách našeho domova se zvláštním režimem. Poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu osobám s duševním onemocněním nad 50 let věku. Služba je nabízena nejen v místní dostupnosti, ale širším regionu. Je umístěna ve dvou samostatných objektech, které se dělí na omov I. Lysůvky a omov II. Sviadnov.

Na našich stránkách najdete informace:

  • o nás, tzn. pro koho zde jsme, kde své služby poskytujeme a dle jakých zásad,
  • co a kde pro své uživatele poskytujeme,
  • podmínky a postupy pro přijetí,
  • ke stažení formuláře, které potřebujete, abychom mohli Vaši žádost projednat a posoudit, dále ceny za naše služby, povinnosti, apod.
  • fotografie z našeho zařízení
  • něco z naší historie či aktuality
  • kontakty na naše pracovníky
  • informace o tom, jak je možno nás podpořit, za což předem děkujeme a také informace o tom, kdo nás již podpořil.Poděkování za finanční podporu Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Frýdek-Místek

více v sekci "Aktuálně" a "Podpořte nás".